+36 30 / 227 8208 | ezotthon@gmail.com

A Teremtett Világ Működésrendje képekben – VIII./1-8.

2018.04.09. hétfő 17:30
Grátz Antal építészmérnök vetítettképes előadássorozata Pap Gábor művészettörténész és népművelő nyomán Az előadások ideje: heti rendszerességgel hétfői napokon, este fél hat órai kezdéssel úgy fél kilenc-kilenc óráig, előre láthatólag június közepéig, nyolc-tíz alkalommal.

2018. április 9. hétfő 17.30
Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre utca 6.)

Olyan civilizációt szerkesztettünk magunknak, mely az ember bal agyféltekéjét s a hozzátartozó működéseket, a szóbeszédet, betűírást, számolást, adattárolást, az alá-fölérendelő gondolkozást és megosztást zsarnoki hatalommal ruházta fel, - a másik „fél”: az együttérzés, az egységélmény, benne az istenélmény rovására, s a képi látásmód, az egységben látás kárára. Ugyan a képernyőkön keresztül elképesztő képözön zúdul ránk, és a képzés, mint kifejezés forgalomban van, azonban a szó valódi értelmében vett képzéssel bizony hadilábon állunk. Ha nem így lenne, akkor látnánk a pályán, és nem hagynánk, hogy önpusztító társadalmunk félrebillent szekere a szakadék felé rántson bennünket. Márpedig efelé tartunk. Akinek maradt még egészséges érzéke, nem ezt vitatja, hiszen nem ez a fő kérdés. Sokkal inkább az, miképpen adhatjuk tovább az utánunk jövő nemzedéknek az emberré válás képességét. Vagy netán már az a kérdés, miképpen szerezzük ezt vissza?
Az emberiség jobb sorsra érdemes hagyományában a képírásnak és a képi beszédnek hasonló szerepe volt, mint ma a számítógép világában a tömörített mappának vagy tömörített fájl formátumnak: sűrített tartalmakat, vagyis a lényeget voltak képesek, akár rövid idő alatt is „átküldeni” másoknak. Gondoljunk csak Krisztus képi beszédeire, vagy ha hazai terepen bennszülött létünk ellenére képzettek vagyunk: a népmeséink és népművészetünk képviselte örök értékekre.
Ezen előadássorozat, mint képzés - világnézet helyett világképet adva, - segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy emberségünket, s ettől elválaszthatatlan magyarságunkat illetően szó szerint képben legyünk, vagyis a lényeget tekintve – nagyképűség nélkül – látni tanuljunk a pályán. Ebben az emberiség, benne a magyarság egyetemes értékű képi hagyományára egyaránt támaszkodni fogunk, élve istenadta talentumunkkal, a magyar nyelvvel is. A magyar hagyományra és műveltségre oly jellemző képírást és képi beszédet alapszinten olvasni tanulhatjuk. A Teremtő minden évben megújuló és hónapról hónapra változó – Kos, Bika, Ikrek s hasonló nevekkel illetett – színpadi keretei között zajló, számunkra írt drámáját olvasni, értelmezni és leképezni tanuljuk. Megismerhetjük az idő nekünk rendelt, tananyagként ismétlődő természetét is, vissza-visszatérő ívelődését, mely az emberiség időívű történetének, azaz üdv-történetének alapja is.

E képzést alapozásnak szánjuk Pap Gábor művészettörténész és népművelő ama előadásainak megértéséhez, melyek nagyobb fokú összetettséggel bíró magyar értékeket mutatnak be, akár a világhálón, akár itt később, helyi előadások formájában, hozzásegítve ezzel a művelődni vágyókat a képi beszédű, egyetemes szintű magyar és nem magyar értékek megismeréséhez.
A fenti szellemi képzés mellett hosszabb távon tervezzük egy képíró kézműves műhely elindítását, illetve a harmadik szinten a testnek is megadni a nekijárót, testet karbantartó gyakorlatok újraértelmezését.

Az előadássorozat a Pécsi Kulturális Központ támogatásával és szervezésével történik, köszönet érte.


Belépő jegy: 500 Ft

április 9. hétfő 17.30
Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre utca 6.)