+36 30 / 227 8208 | ezotthon@gmail.com

Molnár József: A magyar keresztény beavatási út, az Ünnepi Évkör megélése a szellemi megismerés által

2018.10.26. péntek 18:00
Atlantisz után az mag népeinek kiáradásakor az „Új világ” embere két alapvetően különböző irányultsággal kereste az Istennel való kapcsolatot. Az egyik népcsoport „befelé kutakodott”, az emberi működés, valamint az ember és a Föld lényével való kapcsolat mind magasabb szintű megismerésével. A másik népcsoport „kifelé tekintett”, a Nap és a köré rendeződött, valamint az ezen a rendszeren kívül létező bolygók, csillagok és erőterük, ha úgy tetszik „lényiségeik” mind magasabb szintű megismerésével.

Az emberré lett Isteni lény, Krisztus egyesítette a két áramlatot, és jelölte ki az új beavatási útvonalat:
Az új út a „csillaglény”, vagyis az Ember Ég és Föld közös törvényeire való visszaemlékezése, mai szóval az ön-; vagy Én-ismeret legtágabb értelmezése, a mikro-; és makrokozmosz újbóli egyesítése.
Ez az út önmagunkon keresztül a csillagok felé vezet, de milyen állomások vannak e két „végpont” között? Leszületésünk „csillagpecsétje”, vagy ha úgy tetszik karmikus képletünk hogyan függ össze azzal a népszellemmel, akinek a fennhatóságát, kultúráját, nyelvét és kulturális örökségét választjuk leszületésünk előtt?
Az „útvonal” ember és Isten között miként változott? Milyen volt a régi misztérium beavatás, és milyen lehet ma? És legfőképpen, mik azok a technikák, tudások, amik ma aktuálisak, kor-szerűek, amik a testi-lelki-szellemi egészség fogalmát kitágíthatják az elfelejtett és rejtett tartományok felé?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ közösségi együttlétünkkor.

Ez a előadás szorosan kapcsolódik a „Végidők kezdetén: Mihály kora” című előadáshoz, ami az alábbi linken megtekinthető:
https://youtu.be/-mGpWgpYEQw


október 26. péntek 18.00

Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre utca 6.)


További információ: 30/227-8208


Belépőjegy: 1000 Ft